MLB: Happy Birthday John Smoltz

Happy Birthday to Hall of Famer, Retired Atlanta Braves baseball pitcher John Smoltz!